Personification, control, and data are principles that most brands rely on while planning ad campaigns. Marketers have to take into account a variety of ad channels, formats, and strategies. All these tools require both tight control and fine-tuning, preferably using a single interface.

Fortunately, programmatic advertising can handle this task. It combines flexible content settings and ad display criteria with detailed reports and analytics. And it also allows you to leverage your own user data.

According to the report published by Zenith Programmatic Marketing Forecasts 2019, the share of programmatic in the digital ad market rose to 68% in 2020…


Hybrid Platform has several ways of targeting based on environmental data — Hybrid Environ. These include temperature, precipitation, wind speed, cloudiness, atmospheric pressure, air pollution level, pollen and allergens concentration in the air, and geolocation.

In this article, we will review well-familiar weather targeting and discuss how to put it into practice, especially during the change of seasons.

Hybrid Weather

Weather targeting allows you to display your ads based on weather conditions. The data is provided via an API by our partner OpenWeatherMap and is updated every five minutes. So, you can adjust and optimize your campaign or creative content in real-time.


Audio formats progressively gain popularity

A personal car or public transport, wired or wireless earphones, smart speakers, or smart TVs. All these devices produce sounds that fill the lives we’re living in. It seems like we’re entering a new era, the era of sound. And it brings tremendous opportunities for audio advertisement.

According to a forecast by emarketer.com, an average adult living in the US soon will listen to 80+ minutes of digital audio (podcasts, streaming services) daily

Since 2016, people are consuming more and more audio content online. This trend is coupled with (or comes as a consequence of) intensive development of steaming services…


The motto of the largest European adtech & martech exhibition DMEXCO 2019 was “Trust in You”. It reflected the main theme of the exhibition — brand cybersecurity and data privacy. Lack of confidence and interest in a brand by the client is the main challenge facing performance marketing. This year, the international programmatic platform hybrid.ai had the debut at the DMEXCO and we presented the programmatic in-house model, an ecosystem that meets modern online security requirements.

Our programmatic in-house solution makes it possible to create your own programmatic advertising department, both on the side of the agency and the client-side…


Hasłem największej europejskiej imprezy poświęconej technologii adtech i martech DMEXCO 2019 było „Zaufaj Tobie”. Motto eventu nawiązywało do głównego motywu imprezy — cyberbezpieczeństwa marki i prywatność danych. Brak zaufania do marki ze strony klienta jest głównym wyzwaniem, przed którym stoi branża marketingowa w tym roku. Tegoroczna impreza była okazją do prezentacji międzynarodowej platformy programistycznej hybrid.ai. Nasz zespół przedstawił narzędzia do prowadzenia kampanii w modelu in-house, spełniającym nowoczesne wymagania bezpieczeństwa online.

Nasze autorskie rozwiązanie umożliwia stworzenie własnego zautomatyzowanego działu reklamy, zarówno po stronie agencji, jak i po stronie klienta. hybrid.ai bierze odpowiedzialność za storzewnie fundamentów i silnika takiego rozwiązania, tworząc najbardziej…


hybrid.ai presents new programmatic in-house solutions at DMEXCO 2019.

The motto of the largest European adtech & martech exhibition DMEXCO 2019 is “Trust in You”. It reflects the main theme of the exhibition — brand cybersecurity and data privacy. Lack of confidence and interest in a brand by the client are the main challenges facing performance marketing.

The debut

Thousands of companies will present their solutions in digital business, artificial intelligence, marketing, and big data at their booths. More than 500 speakers will share their skills and experience. This year, the international programmatic platform hybrid.ai will debut at DMEXCO. …


This year hybrid.ai will be present at DMEXCO with the motto “Programmatic in-house.” Why is it so important? Why is it the right direction to move those activities in-hose? The answer is simple. Costs, control and safety.

Taking work in-house is not the way to stop working with agencies but to have a greater inside how marketing is handled and to be more nimble when that’s required. According to a study conducted by Digiday Research[1] by the end of 2018–38% of 214 brand marketers said they were taking their business in-house because it gave them increased control. Having control over…


Rok 2019 stoi pod znakiem bezpieczeństwa online, prywatności i ochrony danych, dlatego motto targów DMEXCO 2019 brzmi „Zaufaj Sobie”. Zaufanie jest jednym z głównych wyzwań, które determinuje trendy technologiczne w tym roku, od marketingu wielokanałowego po samo zaufanie konsumentów do Internetu. DMEXCO to miejsce spotkań i społeczność kluczowych graczy w biznesie cyfrowym, marketingu i innowacji. Wydarzenie to ekosystem z seminariami, debatami i wystawami. Każdego roku w Kolonii gromadzi się 41 000 odwiedzających, około 1000 wystawców i ponad 550 prelegentów z całego świata. W tym roku hybrid.ai będzie obecny na DMEXCO pod hasłem „Programmatic in-house”.

Dlaczego “in house”?

Potrzeba bezpieczeństwa i…


2019 is the year of online security, privacy, and data protection. That is why the motto for DMEXCO 2019 is “Trust in You.” Trust is one of the main challenges that run across technology trends, from omnichannel marketing to consumer trust in the Internet. DMEXCO is the meeting place and a community for key players in digital business, marketing, and innovation. The event offers an ecosystem with seminars, debates, and expositions. It is bringing together 41,000 visitors, about 1,000 exhibitors, and more than 550 speakers from around the world each year in Cologne. This year hybrid.ai …


Praca: Advertising Sales Manager

hybrid.ai poszukuje Advertising Sales Managera, który dołączy do warszawskiego zespołu firmy. Szczegóły poniżej. Aplikuj na warsaw@hybrid.ai.

Zakres obowiązków:
✔️Zarządzanie, rozwój, pozyskiwanie oraz tworzenie długotrwałych relacji z Klientami hybrid.ai i w dziedzinie sprzedaży reklamy przez platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz zaawansowane algorytmy automatyzacji.
✔️Proaktywne pozyskiwanie nowych oraz doradztwo udzielane obecnym klientom w zakresie nowoczesnych technologii reklamy programatycznej.
✔️Przygotowywanie rekomendacji oraz raportów z wydatków z powierzonego obszaru.
✔️Uczestnictwo w konferencjach oraz śledzenie trendów w ekosystemie reklamy zautomatyzowanej,
✔️Analiza bieżących wyników m.in. ewaluacja pozyskanych partnerów, witryn oraz produktów.

Wymagania:
✔️Przynajmniej dwuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku odpowiedzialnym za sprzedaż technologii reklamowych
✔️Znajomość…

hybrid.ai

Worldwide Programmatic Platform

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store